freelancer

Tina Jansen

0.0/5 (0 Feedback)
Lid sinds 10/07/2020

Systemisch coach voor ouder en kind (tevens docent/mentor) in.MBO

Herken je dat ook? Dat je kribbig reageert op je zoon of dochter en je je achteraf afvraagt waarom? Of begrijp je bepaald gedrag niet?

Je kunt je soms heel machteloos voelen als je met angst, woede of andere heftige emoties van je kind te maken hebt. Ik begreep soms ook niet waarom zulke emoties naar voren kwamen; ik merkte bijvoorbeeld dat de boosheid van mijn kinderen mij ook boos liet reageren. En dat hun verdriet mij soms diep raakte.

In een gezin is soms een dynamiek die niet (helemaal) helder is. Daar leg je niet zo gemakkelijk de vinger op. Een opstelling kan dingen zichtbaar maken. Het laat de onderstroom zien die altijd aanwezig is. (zeker in deze Coronaperiode, waarin we veelal ineens veel meer tijd met elkaar doorbrengen met soms weinig ruimte, kan er e.e.a. aan dynamiek/problematiek naar de oppervlakte te komen).

Ik kan je hierbij helpen (online en in real life) met een opstelling en/of een vinger-op-de-zere-plek gesprek. Een opstelling kan met ouder(s) en kind/jongere samen en ook individueel met een ouder of kind/jongere.

Ervaring

Systemisch coach

  •  jan 2020 - Vertoon

Via systemische vraagstelling duidelijk krijgen welke onderliggende pijn/trauma zit onder bepaald gedrag. Doordat dit zichtbaar is volgt meer inzicht/ begrip en kan hietaan gewerkt worden. Een voorbeeld: Julia, een meisje van 4, dat voor het eerst naar school gaat huilt bij het afscheid, klemt zich aan haar moeder vast. Er komt geen verbetering in. Elke dag weer een drama. Uiteindelijk blijkt dat Julia de bezorgdheid van haar moeder weerspiegelt. In eerste instantie de bezorgdheid over de 1e schooldag, daarna bezorgdheid of Julia niet weer zou gaan huilen. Vragen als 'Ga je vandaag niet huilen?' helpen dan niet. Pas toen Julia's moeder haar eigen angst kon loslaten kon Julia dat ook.

Opleiding(en)

Systemisch coach

  •  IVSW Instituut voor Systemisch Werk
  •  sep 2018 - jun 2019

kind & jeugd coach

  •  UNLP; Ingrid Dykstra
  •  sep 2019 - dec 2019

Opleiding Kindcach; kind en jongere in de opstelling.
Opstelling met gezin; ouder-kind of indiv. opstelling.

online systemisch coach en opsteller

  •  Hylke Bonnema
  •  apr 2020 - jul 2020

Opleiding: Online leren coachen bij (familie)opstellingen