freelancer

Bianca Verrips

0.0/5 (0 Feedback)
Lid sinds 10/07/2020

Teamleider en teamcoach

Als coach ben ik officieel in 2020 gestart en dus nog een vrij nieuwe coach. Ik werk echter al jaren als teamleider en heb daardoor veel ervaring opgedaan in het samenwerken met mensen en het ondersteunen van processen bij teams en individuele medewerkers.

Door het volgen van een opleiding bij Coach Boulevard leer ik veel over het coach-vak en samen met collega-coaches trainen we onszelf in het coach-vak. Ik blijf mij actief ontwikkelen en leren om zo steeds vaardiger te worden.

Als coach vind ik het belangrijk om jou te ondersteunen in je proces. Samen kijken we naar wat de huidige situatie in stand houdt en hoe dat eventueel doorbroken kan worden.
Wat mij betreft ben je nooit te oud om te leren. Waar leer je het meeste van? Van je fouten. Gaat het even niet zo goed, worstel je ergens mee, is er iets fout gegaan, weet je niet hoe je uit de huidige situatie kan komen: allemaal onderwerpen en vragen waar ik je bij kan helpen. Je weet wat je niet meer wilt. Samen werken we naar wat je wel wil!

Ervaring

Teamcoach

 •  Teamcoach
 •  mrt 2020 - Vertoon

Als HU Teamcoach ben ik er voor het team. Ik werk met het team op basis van een ontwikkelvraag van het team of een nieuwsgierigheid van de teamleden naar hun samenwerking en functioneren als team.

Samen met het team onderzoek ik onder andere de huidige situatie, de ontwikkelingen in de context, welke vragen een team zichzelf stelt, welk teamgedrag gewenst is en welke motivatie het team heeft.
Ook ondersteun ik het team om ideeën om te zetten in concrete acties. Ik monitor de voortgang van het traject en stuur bij waar nodig. Uitgangspunt hierbij is de kracht van het team. Ik stimuleer de teamleden gezamenlijk eigenaarschap nemen over het eigen leerproces en ontwikkeling als team.

Coach

 •  Coach
 •  jan 2020 - Vertoon

Ik heb de basiscoaching afgerond en mag mij zelf nu coach noemen. Ik ben mij nu verder aan het verdiepen en bekwamen in individuele coaching.

Met veel plezier coach ik al een aantal mensen. De feedback die ik krijg is positief en we maken mooie stappen. Ik ben echter nog steeds op zoek naar mensen om te coachen.

De gebeurtenissen in de wereld hebben impact op de samenleving, op mensen, op werk, eigenlijk op alles wat we doen. Dit heeft effect op hoe we tegen dingen aankijken en zorgt er voor dat sommige mensen voor zaken worden gesteld waarvan ze niet goed weten hoe ze daar mee om moeten gaan. Misschien kan ik je daar bij helpen!

Ben jij of ken jij iemand die op zoek is naar een coach? Samen zoeken we, of ik op enige manier van betekenis kan zijn.

Ook als er nog geen concrete ontwikkelvraagstukken aanwezig zijn, maar er wel interesse is in wat de mogelijkheden zijn, kan een verkennend gesprek plaatsvinden.

Mocht je interesse hebben of weten van medewerkers/teams die interesse hebben, dan hou ik me aanbevolen.

Je kunt bij vragen altijd contact met mij opnemen.

Teamleider

 •  Teamleider
 •  jun 2014 - Vertoon

In 2014 ben ik gestart als clusterteamleider plannen & roosteren. In die rol heb ik bijgedragen aan het harmoniseren van de onderwijslogistieke processen. Daarnaast was ik gericht op een evenwichtige inzet van medewerkers op functies en taken. Dit deed ik samen met een collega teamleider plannen & roosteren.

Sinds 1 augustus 2017 stuur ik het volledige team plannen & roosteren aan. Het team bestaat uit 30 vaste medewerkers. Daarnaast is er een flexibele schil waarin medewerkers ingezet kunnen worden als daar behoefte aan is. Mijn belangrijkste taak als teamleider is team- en medewerkerontwikkeling en de dagelijkse operatie. Daarbij wordt ik ondersteund door een manager/projectleider.
We maken gebruik van een strategiehuis waarbij iedere medewerker een rol heeft in een eigen gekozen domein ten behoeve van continu verbeteren en de kanteling van het team naar zelforganisatie. Medewerkers worden ondersteund in hun ontwikkeling en in staat gesteld te adviseren op het niveau dat past bij hun functieniveau. We werken daarbij vanuit de LEAN methodiek waarin de focus op klantwaarde toevoegen en continue verbeteren ligt.

Opleiding(en)

Coach

 •  Coach Boulevard
 •  jan 2020 - Vertoon

De nadruk bij Individuele Coaching ligt op het versterken van het leervermogen van individuen en de mate waarin een individu in staat is eigenaarschap te nemen over het eigen leerproces (leren leren) en dat resultaatgericht te doen. Het individuele coachgesprek is een zakelijk persoonlijk gesprek, een tijdelijke ontmoeting die diepgang vereist. Als Individueel Coach leer je een onderzoekende houding te hanteren en balans te houden tussen nabijheid en afstand als je focust op wat iemand drijft en stilstaat bij nieuwe inzichten en bijkomende emoties. Daarbij zijn de 5 Kritieke Succesfactoren en de Functionele Analyse de leidraad: Hoe wordt de huidige situatie in stand gehouden, wat is je eigen bijdrage hierin en hoe kun je je mogelijkheden beter inzetten. Teamcoaching is een krachtig middel om teams in staat te stellen hun doelen te realiseren en zich duurzaam te ontwikkelen als (zelforganiserende) teams. Wendbaar waar het moet, rust in ritme van samenwerken en afstemming. Het hier-en-nu staat steeds centraal. Hoe wordt er met gemaakte afspraken omgegaan, welke dilemma’s worden onder het vloerkleed geschoven en waarom? Waar liggen onbenutte kansen in het team? De context van de organisatie wordt steeds belangrijker. Uitzoomen en snel schakelen wordt een vanzelfsprekendheid.

Wandelcoach

 •  Wandelcoaching Nederland
 •  sep 2020 - sep 2020

Je leert

de (non)-verbale signalen te signaleren, interpreteren en er op te reflecteren, zoals ademhaling, stemgebruik, wandeltempo, houding en taalpatronen en dit objectief te reflecteren
gebruik te maken van de positieve effecten van een natuurlijke omgeving bij begeleiding van mensen
al wandelend af te stemmen qua houding en vanuit een open verbinding open vragen te stellen
diverse natuurlijke creatieve werkvormen om meer inzicht te bieden voor de cliënt
En je maakt kennis met de basisprincipes van de TriA® methode (Aandacht, Acceptatie en Actie). De focus ligt bij deze effectieve aanpak op het groot maken van het contrast tussen gewenste en huidige situatie op mentaal en gevoelsvlak. Deze methode is gebaseerd op de positieve psychologie. Ze gaat uit van gewenste, ideale situatie, waarin alles mogelijk is wat de cliënt ambieert en wenst. De veer-, daadkracht en zelfregie van de cliënt worden hierdoor maximaal geactiveerd.

Green belt

 •  Bureau Tromp
 •  jan 2017 - jun 2020

Onze Lean Green Belt opleiding is een 5-daagse LCS gecertificeerde training. In een intensieve periode stomen we je klaar als projectleider van Lean projecten. Gedurende de training pas je het geleerde direct toe, zowel in simulatiegames als in de eigen praktijk. Heb je geen geschikte werkomgeving? Geen probleem, we hebben ook een fictief proces voor je beschikbaar! In de Lean Green Belt opleiding leer je dat Lean meer is dan alleen het toepassen van tools: het is een patroon om van probleem naar oorzaak tot oplossing te komen. Hierdoor ontstaat er een lerende en continu verbeterende organisatie. Het is belangrijk dat management en medewerkers verbeteringen accepteren én zelf doorvoeren. Daarom krijgt het onderwerp verandermanagement veel aandacht tijdens deze Lean Green Belt training.

Na afloop van de training:

Hebben de deelnemers kennis van en ervaring met de meest relevante elementen uit de Lean toolbox;
Zijn deelnemers in staat om (op termijn) op te treden als Lean trekker;
Zijn deelnemers in staat zelfstandig verbeteringen uit te voeren in hun dagelijks werk;
Zijn deelnemers is staat om de juiste tools op het juiste moment te kunnen toepassen;
Zijn deelnemers in staat collega’s te betrekken en te enthousiasmeren

Middle Management

 •  ISBW
 •  sep 2011 - jan 2021

In de opleiding Middle Management doe je de benodigde kennis en vaardigheden op om als middle manager aan de slag te gaan. Je ontwikkelt je op het gebied van communicatie, leiderschap en planning. Met je bevlogenheid motiveer je medewerkers en zorg je ervoor dat je team handelt volgens de visie en strategie van de organisatie. Middle Management van ISBW is al ruim 40 jaar dé opleiding voor de middle manager in Nederland. Dankzij de ISBW Action Learning Methode kun je al het geleerde meteen toepassen in je eigen werkpraktijk. Een effectieve methode die direct tot resultaat leidt voor jou en je organisatie.

Jouw resultaat
Je beheerst de vaardigheden op het gebied van leidinggeven en communiceren die van jou als manager verwacht worden
Je bent in staat de besluitvorming van hoger management uitstekend naar de medewerkers te vertalen
Je kunt werkzaamheden effectief inplannen om tijdig in te spelen op veranderingen binnen het bedrijf
Je bent een sterke gesprekspartner voor het management

Personeelsmanagement

 •  ISBW
 •   - jun 2005

Je gaat concreet aan de slag met het verbreden van je HR-kennis en het versterken van je communicatieve vaardigheden. Omdat we werken met de unieke ISBW Action Learning Methode, kun je de theorie direct toepassen in je eigen werkomgeving. Dat garandeert je dat jij en je organisatie meteen resultaat zien.

Jouw resultaat
Je raakt in korte tijd bekend met de essentie van humanresourcesmanagement
Je kent de belangrijkste personeelsinstrumenten en kunt deze toepassen in je eigen werkomgeving
Je kunt de doelstellingen van het bedrijf doorvoeren op de afdelingen
Je luistert en voert effectieve gesprekken met medewerkers en kunt hen zo motiveren en beter begeleiden binnen de organisatie